A la Residència Infantil Elisabets volem obrir nous horitzons d’aprenentatge als infants  residents . A través de la intervenció educativa ensenyem i entrenem per a la vida social a través de la participació en activitats artístiques, musicals, esportives i visites culturals.

La promoció cultural i social l’entenem com una finestra oberta a noves possibilitats de l'adquisició dels béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d'oci i participació social.

El desenvolupament de les diferents sensibilitats i talents és possible a través d’aquesta participació de l’infant que inclou tenir en compte la seva tria en funció de les seves habilitats, necessitats i interessos.  

La música és una activitat compartida per tots els infants de la Residència. Es tracta d’una activitat que dirigeix la Fundació Vozes i que treballa la part vocal i instrumental. 

Les activitats esportives les realitza l’Associació Esportiva de Ciutat Vella en els diferents equipaments del barri. Són diverses: bàsquet, futbol, volei, dansa, ...  i cada infant escull aquella que li agrada més d’acord amb el calendari i horaris de la casa.

L’activitat artística es duu a terme amb la col.laboració de voluntaris de CaixaBank que cada setmana proposen una manualitat. Sovint aquesta activitat té en compte les festes tradicionals, celebracions i interessos dels infants en el maneig de textures, eines i materials plàstics.

Les visites culturals a equipaments , exposicions,  monuments , etc es duu a terme durant les tardes festives del grup de la ESO , o en el temps de la jornada intensiva. 

La nostra intervenció educativa consisteix en un acte d’acompanyament de l’infant o adolescent en el seu desenvolupament com a persona. Nosaltres els acompanyem físicament fins al centre on es realitza l’activitat , comentem amb ells/es  com els ha anat l’experiència aquell dia i els anem a veure quan es fa una actuació o la presentació dels aprenentatges.  Aquesta presència ens permet enfortir el vincle amb l’infant i compartir com se sent i el que aprèn amb la realització de les activitats.