Aquí trobareu les preguntes freqüents, aixi com els enllaços d'interes

FAQ´s

Cal demanar una entrevista amb la Directora i exposar la necessitat de l’ingrés. És necessari aportar documentació que ho justifiqui. En funció de la valoració de la situació familiar i dels criteris d’admissió, el Patronat acord l’ingrés.

No, no hi ha cap pèrdua de drets ni deures. L’infant o jove és cuidat i atès de dilluns a divendres durant el temps escolar, i els caps de setmana viu amb la família.  Les reunions escolars o les atencions mèdiques han de ser ateses per la pròpia família

Si. El seguiment d’uns hàbits i horaris ben estructurats i acompanyats per educadores i educadors ajuda a la millora del rendiment escolar dels infants i joves.

Sí, hi ha un pagament mensual de 27.05 euros per tal que la família col.labori en el sosteniment de l’infant, per bé que es tracta d’una quantitat molt minsa tenint en compte que gaudeix d’un servei residencial complert i les quotes escolars , així com les colònies són íntegrament finançades per la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona.

Les infrastructures i instal.lacions de la Residència tenen reconeguts totes les condicions de seguretat i qualitat d’acord amb el servei residencial. El manteniment d’aquestes és continuat i molt cuidat.