Acollim infants durant la setmana lectiva escolar.  L’acollida dels infants té caràcter voluntari i temporal  durant el temps que la seva família viu una situació excepcional. Els infants acollits a la Residència tenen entre 4  i  18 anys.

Considerem que els infants no han de ser separats del nucli familiar si no existeix cap risc de maltractament o desemparament, i per aquest motiu oferim un servei residencial que esdevé un suport essencial per a les famílies que viuen una situació d’especial necessitat.  Els infants i joves viuen amb les seves famílies els caps de setmana i els períodes no lectius.

ACTIVITATS

Durant la setmana escolar duem a terme l’educació i cura dels infants , els portem i recollim a l’escola del barri, els acompanyem a les activitats extraescolars (bàsquet, volei, teatre, futbol, etc), els ajudem en la realització dels deures i treballs de l’escola, els eduquem també en les activitats lúdiques que duen a terme. 

A banda d’aquestes activitats externes la Residència ofereix tallers i serveis com ara: el taller de música, el taller d’activitats plàstiques, el grup de reflexió i valors, el servei de reforç escolar. Per a la realització d’aquestes activitats comptem amb el suport de persones voluntàries, sota la direcció i coordinació del personal de la Residència.

COORDINACIÓ

La Residència, per desenvolupar la seva tasca, es coordina amb diverses persones i institucions de caire social, educatiu o governamental.

El dia a dia de la Residència està estructurat gràcies a un horari col.lectiu i un calendari conjunt conegut i compartit per tots els infants i personal.

COLÒNIES

Durant el temps de vacances els infants i joves poden gaudir d’unes colònies quinzenals que es realitzen al juliol en la Casa de Masriera  http://www.canmasriera.cat/, que també és propietat de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona.