La Residència Infantil Elisabets és una residència escolar , que acull infants de 4 a 18 anys de dilluns a divendres en temps escolar.

El servei de la Residència té vocació de ser integral i compensador, de manera que  ajudi al menor a superar les seves limitacions fins aconseguir una plenitud del seu desenvolupament i recolzi la família per exercir la seva funció parental amb afecte i cura. 

Durant l’estada de l’infant a la Residència, l’equip educatiu desenvolupa funcions de guarda dels infants. El servei dóna resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, emocionals, espirituals i socials, procurant un desenvolupament global harmoniós encaminat a l’autonomia personal.

Aquesta tasca implica l’assumpció de la responsabilitat de vetllar per ells, alimentar-los, educar-los i procurar una formació integral durant el temps en què romanguin a la residència.

  • Vincle positiu

Considerem que el desenvolupament de la persona depèn dels vincles positius i enriquidors que tenim durant la vida. Per aquest motiu prioritzem que en el marc de l’acció educativa es pugui crear un vincle positiu i de confiança entre els infants,  les educadores i les famílies. A través de l’acció tutorial afavorim la millora de les seves capacitats, coneixements i  habilitats.   

  • Educació del trascendent

La nostra acció educativa promou la cultura de l’empatia i la compassió, valors inspirats en l’humanisme cristià. Un objectiu transversal de la nostra intervenció educativa és  la transmissió d’un sentit de vida basat en els valors cristians centrats especialment en estimar el proïsme.

  • Formació

La formació com a ajut al desenvolupament de totes les potencialitats de la per-sona vers la seva plena realització, malgrat els condicionaments de tot ordre que rep. Entenem que la formació inclou moltes àrees i disciplines diferents com la música, l’esport, les expressions artístiques, el lleure i la cultura en general , i promovem que cada infant i jove pugui desenvolupar-se en aquestes àrees d’acord amb les seves preferències i habilitats. 

 

La Residència Infantil Elisabets és propietat de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona.

Es tracta d’una fundació privada de caràcter benèfic. Va ser fundada l’any 1584 per iniciativa del venerable Dídac Pérez de Valdívia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Consell de Cent.

L’obra social de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, seguint la seva missió, es desenvolupa incidint en dos àmbits educatius: el benèfic i assistencial, i el cultural. A tots dos, la Fundació hi destina els seus recursos econòmics i humans.